Orchestration Des Knaben Wunderhorn, 2 songs

History Des Knaben Wunderhorn, 2 songs

Introduction Des Knaben Wunderhorn, 2 songs

Lied 2: Der Tamboursg’sell

Lied 1: Revelge